Нормативно-методичне забезпечення викладання математики

Нормативно-правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ у 2016-2017 н.р.

У процесі викладання математики слід керуватися такими нормативними документами:
1. Закон України «Про освіту».
2. Закон України «Про середню загальну освіту».
3. Національна доктрина розвитку освіти.
4. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»).
5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013).
6. План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р).
7. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).
8. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах аказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).
9. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).
10. Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 671. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 року за № 1074/21386).
11. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799).
12. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314).
13. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602).
14. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/2257620).
15. Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 № 552. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 819/21131).
16. Положення про класи з поглибленням вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312).
17. Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 №704).
18. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222).
19. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304).
20. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996).
21. Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016  №889).
22. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77).
23. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006).
24. Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики,інформаційних технологій (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2016 № 626).
25. Про доопрацювання навчальних програм для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02. 2016 № 92).
26. Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).
27. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437).
28. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-434).
29. Про затвердження переліку підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2016 № 586)
30. Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296).
31. Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 100).
32. Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585).
33. Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).
34. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496).
35. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240).
36. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).
37. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013
1/9-368).
38. Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 № 1/9-493).
39. Щодо забезпечення навчального-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному роціист Міністерства освіти і науки України від 29.08.2014 № 1/9-433).
40. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховної праці в установах і закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563).
41. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-498).

Немає коментарів:

Дописати коментар